Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Kasvatustieteiden tiedekunta noudattaa Oulun yliopiston yhtenäisiä AHOT-ohjeita. Sivulta löytyvät mm. AHOToinnin hyödyt, lomakkeet sekä käsitteet.

AHOT-prosessi käynnistyy HOPS-ohjauksessa tai opintoneuvojan ohjauksessa. Tietyissä tiedekunnan opinnoissa on kuitenkin valmiiksi mietitty toimivat käytännöt aikaisempien opintojen korvaavuuksiin ja opintojen sisällyttämiseksi tutkintoon. Tiedekunnassa on tehty myös tiettyjä päätöksiä hvyäksilukukäytänteisiin, joista opiskelija voi helposti nähdä, mihin opintoihin voi yleensäkään korvaavuuksia/hyväksilukuja hakea. Alla olevia ohjeita on syytä noudattaa asioiden joustavan etenemisen vuoksi.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on päätetty seuraavista hyväksilukukäytänteistä:

 1. Yliopistotasoiset opintokokonaisuudet sisällytetään/korvataan suoraan opintorekisteritietojen tai todistusten perusteella tutkintoon.
  Lomaketta ei tarvita.
 1. Kieli- ja viestintäopintojen AHOToinnista vastaa pääosin Kieli- ja viestintäkoulutus. Lisätietoa opintojen alkaessa KVK:n infoissa ja opintoneuvojilta.
  Lomaketta ei tarvita./ Lomake AHOT 1A
 1. Pääosin harjoitteluja ei voida hyväksilukea, sillä ne ovat pedagogisesti ja didaktisesti ohjattuja opintosuorituksia. Harjoitteluista AHOT-menettelyllä voidaan kuitenkin hyväksilukea seuraavia opintojaksoja, joiden osaaminen on todennettava näytöllä esim. raportoimalla, portfoliolla, haastattelulla, seminaariesityksellä.
 • 392905S Soveltava harjoittelu 7 op
 • 408520A Thematic practice 6 cr
 • 408021S Teemaharjoittelu 6 op
 • 411015A Projektiharjoittelu 4 op
 • 413019S Harjoittelu 10 op
 • 443187S Varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta syventävä harjoittelu 8 op
  Lomake AHOT 1B
 1. Pedagogisista opinnoista AHOT-menettelyllä voidaan hyväksilukea vain koulutusten erikseen määrittelemiä opintojaksoja. Lisätietoa opintoneuvojilta.
  Lomaketta ei tarvita.
 1. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisista opinnoista, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista eikä erityispedagogiikan ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista hyväksilueta opintoja nonformaalilla näytöllä.
 1. Ammattikorkeakouluissa tai yliopiston muissa koulutusohjelmissa tehdyt opinnäytetyöt eivät sovellu suoraan opinnäytetyöksi. Mikäli tällaista opinnäytettä halutaan käyttää hyödyksi koulutuksessa tehtävässä opinnäytetyössä, siitä tulee sopia erikseen opinnäytetyön ohjaajan kanssa.
  Lomaketta ei tarvita.

Koulutusten vastuuhenkilöt lukuvuonna 2017-2018:
Kasvatustieteiden koulutus – Mirka Hintsanen; Luokanopettajakoulutukset – Minna Sääskilahti; Varhaiskasvatuksen koulutus – Asko Pekkarinen; Musiikkikasvatuksen koulutus – Juha Ojala; EDGLO – Maria Järvelä; LET – Sanna Järvelä; Aineenopettajakoulutus - Raimo Kaasila; Erityisopettajakoulutus - Marjatta Takala

 

Suorat korvaavuudet ja niiden ohjeet lukuvuonna 2017-2018 löytyvät alla olevista linkeistä


 

Viimeksi päivitetty: 20.9.2017