Ohjeita, lomakkeita ja linkkejä

Opintojen hyväksilukeminen
AHOT-käytäntö (infoa ja lomakkeet)
Oulun normaalikoulu
Lisätietoa valinnaiskurssista ”Laaja-alainen aineenopettajuus”

Opettajan pedagogisten opintojen täydentäminen kasvatustieteen aineopinnoiksi

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) korvaavat kokonaan kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja kasvatustieteen aineopinnoista 25 op. Opiskelijalle jää suoritettavaksi seuraavat opintojaksot:

411005A Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet (5 op)
407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi (5 op) TAI 407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi (5 op)

Opintojaksoihin voi hakea erillisopinto-oikeutta (15.8. mennessä). Lisätietoa  ja hakulomake  löytyy tältä sivulta. Myös avoin yliopisto järjestää ko. kursseja.
 

Viimeksi päivitetty: 28.3.2013