Opinto-opas ja opetus

Opinto-opas

Aineenopettajan pedagogisten opintojen sisällöt, osaamistavoitteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät WebOodista:

KTK - Aineenopettajan pedagogiset opinnot, 2016-2017.

Etusivulla olevasta ajoitustaulukosta käy ilmi, mitkä opintojaksot kuuluvat kandidaattivaiheen opintoihin (= 3. vuoden kevään opinnot) ja mitkä maisterivaiheen opintoihin (= 4. vuoden syksy).

 

Opetus

Lukujärjestykset löytyvät WebOodista.

Kaikille tiedekunnan järjestämille opintojaksoille tulee ilmoittautua WebOodissa ennen opintojakson alkamista. Tarkista WebOodista opintojaksojen ilmoittautumisajankohdat.

 

Tentit

Tiedekunnan tenttiohjeet löytyvät sivulta Tentit.
 


Opintojen koostamispyynnöt

Pedagogisten opintojen koostamispyynnöt lähetetään osoitteeseen study.education@oulu.fi. Kerro viestissä nimesi, opiskelijanumerosi, onko kyse kandidaatin vai maisterin tutkinnon pedagogisista opinnoista sekä minkä laajuisen kokonaisuuden koostamme. Oletus on 30 op + 30 op mutta opiskelijan HOPSista riippuen laajuudet voivat poiketa tästä. Mikäli olet epävarma asiasta, ota yhteyttä omaan opintoneuvojaasi ennen kuin lähetät koostamispyynnön.

Erillisopinto-oikeudella opiskelevien opinnot koostetaan 60 op:n laajuisiksi. Kun tiedät kaikkien opintojen olevan Oodissa, lähetä koostamis- ja todistuspyyntö yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Todistuksen toimitusaika on muutama päivä.

 

Ajankohtaista

Ennen kouluharjoitteluiden alkamista opiskelijan on esitettävä rikosrekisteriote alla mainitulle henkilökunnan edustajalle:

LUTK:n perustutkinto-opiskelijat: Anita Pirilä, luonnontieteellisen tiedekunnan palvelupiste
HUTK:n perustutkinto-opiskelijat: Kari Kaskela tai Oili Sievola
KTK:n musiikkikasvatuksen opiskelijat: Petteri Klintrup KTK261
Erilliset opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyt: Minna Sainio KTK250, Kaisa Leinonen KTK259 tai Helena Seppälä KTK255

Kevään 2016 osalta rikosrekisteriotteet tulee esittää pe 4.3. mennessä.

Lisätietoa: www.oulu.fi/ktk/harjoittelu

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.8.2016