Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma

Varhaiskasvatuksen koulutuksen perustana ovat varhaiskasvatuksen monialaiset tehtävät. Monialaisuus kattaa muun muassa seuraavat alueet: varhaiskasvatuksen koulutus ja suunnittelu, varhaiskasvatustutkimus ja varhaislapsuutta koskevan tiedon välitys sekä varhaiskasvatusorganisaatioiden ohjaus ja johtaminen.

Koulutus on laaja-alainen pedagoginen koulutus, joka tähtää lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen varhaiskasvatuksen sekä lastenkulttuurin erilaisissa kasvatus-, opetus- ja asiantuntijatehtävissä.

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa suoritetaan 180 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen kandin tutkinto ja 120 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen maisterin tutkinto. Koulutus antaa myös lastentarhanopettajan kelpoisuuden.

Viimeksi päivitetty: 26.8.2016