Valmistuminen

Suoritetut opinnot

Tarkista hyvissä ajoin ennen suunniteltua valmistumista, ovatko kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot suoritettu. Opintovaatimukset koulutuksittain voit tarkistaa opinto-oppaasta. Pyydä tarvitessasi apua opintoneuvojilta opintojesi tilan tarkistamisessa.

Jos olet suorittanut opintoja muissa tiedekunnissa tai yliopistoissa, huolehdi, että ne siirretään ja/tai koostetaan opintorekisteriisi hyvissä ajoin.

Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta.

Lue lisää valmistumiseen liittyvistä asioista täältä.


Tutkinnot

Koulutusdekaani myöntää tutkintotodistukset. Tutkintotodistuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Tutkintoa haetaan tutkinnon vahvistamishakemuksella, joka jätetään oman koulutuksen opintoasiansihteerille vähintään kaksi viikkoa ennen todistuksen myöntämispäivää.

Valmistumispubliikit järjestetään lukukauden viimeisinä tutkintopäivinä silloin valmistuville opiskelijoille (sekä maistereille että kandeille).


Publiikki

Publiikki on suoritettujen tutkintojen julkistamistilaisuus, jossa tiedekunnan koulutusdekaani luovuttaa tutkintotodistukset tutkinnon suorittaneille. Publiikki järjestetään yleensä kerran lukukaudessa (kesä- ja joulukuussa). Publiikkiin ilmoittaudutaan erikseen ilmoittautumislomakkeen kautta. Saat tietoa ilmoittautumisesta publiikin lähestyessä tiedekunnan nettisivuilta. Päivällä järjestettävän, akateemiseksi ja arvokkaaksi luokiteltavan tilaisuuden (muun kuin promootion) asu on ns. tumma puku.

Mikäli valmistunut ei halua osallistua publiikkiin voi tutkintotodistuksen noutaa oman koulutusohjelman opintoasiainsihteereiltä (KTK238 tai KTK242) tutkintopäivänä tai sen jälkeen. Pyynnöstä todistus toimitetaan myös postitse vastaanottajan vastuulla kirjaamattomana kirjeenä. Todistuksen noutamistavasta tai postittamisesta on ilmoitettava tutkinnonvahvistamisanomuksessa.


Diploma Supplement

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut kurssit ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

 

Pro gradu -tutkielmien palautusaikataulu ja todistusten myöntämispäivät syyslukukaudella 2017

Pro gradu -tutkielmien palautusaikataulu ja todistusten myöntämispäivät kevätlukukaudella 2018

 

Kandidaatintutkielmien palautusaikataulu ja todistusten myöntämispäivät syyslukukaudella 2017

Kandidaatintutkielmien palautusaikataulu ja todistusten myöntämispäivät kevätlukukaudella 2018

 

 

Tutkinnon vahvistamislomake

Lomake palautetaan opintoasiainsihteerille huoneeseen KTK238 tai KTK242. 
 

 

Kandikysely

Valmistuitko kandiksi? Vastaa valtakunnalliseen Kandipalaute-kyselyyn. Yliopisto lähettää kyselyn sähköpostitse kaikille kohderyhmään kuuluville. Mielipiteesi on tärkeä: voit vaikuttaa yliopiston toimintatapojen ja koulutuksen laadun kehittämiseen. Lue lisää täältä.

 

Viimeksi päivitetty: 1.9.2017